FöretagetCompany

Grundarna av Gridbiz (Lars Simonsson och Johan von Reedtz) är civilingenjörer inom Industriell Ekonomi (Linköpings Tekniska Högskola), med inriktning el och energi. Med djup erfarenhet från utveckling och implementation av verksamhetskritiska system har vi varit branschen trogna sedan slutet av 1980-talet.

Efter att ha genomfört en stor mängd projekt i nätbolagens verksamhet (både hos ägare och entreprenör) har vi fått en unik överblick på både processer och systemlösningar. Mer än 25 års erfarenhet av branschen ger oss spjutspetskompetens inom nätföretagens verksamhet och IT.

Vi täcker hela kompetensbehovet för er förändring:

  • Konsulttjänster inom strategi, verksamhetsutveckling och projektledning
  • Utveckling av informationsflöden mellan aktörers olika systemlösningar
  • Smarta och branschspecifika IT-tjänster på nätet och i mobilen

Företagssamarbeten är hett, och vi vill ligga i täten av denna utveckling. Detta gäller även inom koncernsamarbete och lokala nätbolagssamarbeten. Branschen närmar sig nu ett industriellt synsätt med kostnadseffektivitet i fokus.

Tjänster:

  • Förstudier, nulägesanalyser
  • Strategisk förändringsportfölj
  • IT-strategier och IT-roadmaps
  • Programstyrning och projektledning
  • Integrationslösningar, teknisk projektledning
  • IT-infrastruktur och vägen till ”molnet”