Blog

25 posts

Gridbiz får uppdrag av Nettpartner AS

Gridbiz blir strategisk rådgivare till Nettpartner AS i etableringen av en ny systemarkitektur för hela verksamheten. Nettpartner är ett snabbväxande entreprenörsföretag i Norge. Företaget har mer än 500 anställda och har många norska elnätsbolag som kunder. Målet är att stödja effektivt informationsutbyte med Nettpartners kunder men också att förbättra interna processer.