Uncategorized


Gridbiz stödjer företagssamverkan mellan nätbolag

I en omfattande utredning under vintern 2015 och våren 2016 har Gridbiz medverkat med kompetens inom nätverksamhetens processer för ett potentiellt nätbolagssamarbete i Sverige. Vi ser en växande trend inom Sveriges nätbolag att fördelen med samverkan mellan bolagen blir alltmer tydlig. Genom att utnyttja ett standardiserat synsätt kring processer kommer man […]