Pågående uppdragOngoing assignment

Gridbiz har fått förnyat förtroende av Energiforsk att vidareutveckla de framtagna gränssnittsdefinitionerna under 2015. Detta innebär även i praktiken att Gridbiz ansvarar för att gränssnittsdefinitionerna förvaltas och förädlas under 2015 tills dess att branschen övertar ansvaret.

Till uppdraget finns en referensgrupp kopplad bestående av representanter från följande företag i branschen:

  • Svenska Kraftnät
  • E.ON
  • Vattenfall Eldistribution
  • Vattenfall Services
  • Fortum Distribution
  • Göteborg Energi Elnät
  • Gävle Energi
  • Jämtkraft
  • Sundsvalls Elnät
  • Hofors Elverk