Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/webvol24/vw/g4jhlxdju4ahi4k/gridbiz.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Historik – Gridbiz

Historik

 

Vi driver på utvecklingen av standarder i nätverksamhet

Gridbiz är pådrivande för att elnätsbranschen skall standardisera informationsflöden. Det kommer att successivt skapa framgång i verksamhetsstyrningen anser vi. Det är också en viktig hörnsten för effektiv verksamhet generellt sett. På samma sätt som EBR har hjälp nätbolag att bygga elnät med hög kvalitet, kan informationsstandarder utveckla hela branschen!

Sedan 2010 har vi inom Gridbiz varit aktiva i detta arbete. Nu har branschen slutligen bestämt sig – det kommer att etableras fler standarder för informationshantering. Först ut är informationsgränssnitt för drift, underhåll och service.

Historik

2010:

Idén väcks om att ta fram standarder för informationshantering av. Tankarna formuleras senare i en debattartikel som publiceras i ERA. Läs mer här ERA januari 2011 Behovet av informationsstandarder (pdf).

2011:

Ett första möte arrangeras i Uppsala där representanter från de största elnätsbolagen i Sverige möts för att diskutera standardisering av information. Stödet och behovet finns men finansieringen är fortfarande ett problem. Osäkerheten om hur arbetet skall drivas vidare finns där, men engagemanget är stort. Här finns en fantastisk möjlighet att verkligen skapa något nytt för branschen att utvecklas med!

2012:

Efter att ha letat efter olika aktörer som skulle kunna finansiera en satsning blir det slutligen Elforsk som öppnar en möjlighet. Efter en noggrann prövning i Elforsks underhållsprogram under hösten 2012 beslutas slutligen om finansiering av ett branschstött projekt.

2013:

Projekt genomförs av Gridbiz för att utreda och ta fram ett generellt gränssnitt för ärenden inom service, drift och underhåll inom elnätsverksamhet. Till projektet finns en referensgrupp med sakkunniga deltagare från 10-talet elnätsföretag knutna. Efter genomgång av samtliga använda gränssnitt och processbeskrivningar kan ett nytt gränssnitt för ärenden tas fram. Även ett gränssnitt för projektstyrt underhåll tas fram. Dessa gränssnitt är öppna dvs det utgår ingen kostnad för att använda dem produktivt. Rapporten inklusive gränssnitt i XSD-format finns att läsa på Elforsk hemsida: Common interface for electricity distribution service management.

2014:

Samråd med Svensk Energis Nätkommitté och förnyad ansökan till Elforsk leder fram till beslut om ytterligare finansiering. Detta steg innebär att framtagna gränssnitt kommer att testas, etableras och förvaltas. Med tiden kommer dessa att bli en realitet i elnätssverige på likartat sätt som EBR – det är målet för vårt engagemang. Då når branschen en bra miljö för innovation och utveckling, vilket ger möjligheter många aktörer att bidra till ökad kundnytta.