Blog

25 inlägg

IT-säkerhet…

En ny säkerhetsskyddslag är på väg och denna kommer att påverka med vilka krav nätbolagens anlitar externa digitala tjänster. Gridbiz ligger väl framme och bidrar med stöd och hjälp inför kommande strategiska beslut.