Blog


IT-strategiarbete för servicebolag

Gridbiz har genomfört ett IT-strategiarbete för ett ledande servicebolag i Norden under mars/april 2016. Genom att utnyttja ”Business Model Canvas” kunde företagets potential på en expanderande marknad diskuteras och IT:s viktiga roll i företagets affärsplan identifieras.


Gridbiz stödjer företagssamverkan mellan nätbolag

I en omfattande utredning under vintern 2015 och våren 2016 har Gridbiz medverkat med kompetens inom nätverksamhetens processer för ett potentiellt nätbolagssamarbete i Sverige. Vi ser en växande trend inom Sveriges nätbolag att fördelen med samverkan mellan bolagen blir alltmer tydlig. Genom att utnyttja ett standardiserat synsätt kring processer kommer man […]