Gridbiz fortsätter samarbete med Vattenfall


Gridbiz har under 2016 fått fortsatt förtroende och en nyckelroll i Vattenfall Eldistributions arbete med att etablera ett konkurrensneutralt arbetssätt med entreprenörer.