Integrationspilot med Gävle Energi


Som en del i Elinorr-förbundets utveckling för samverkan inom drift, har en ärendeportal med öppna standardgränssnitt testats med framgång!