Gridbiz på Elfack 2015


Gridbiz medverkade på Elfack-mässan 2015 som föredragande i ämnet ”Ökad operativ effektivitet med standardiserade informationsflöden”