Dagsarkiv: 2015/02/01

1 inlägg

Informationsblad om standardiseringsinitiativet

Under februari 2015 distribueras ett utskick till samtliga elnätsbolag i Sverige. Syftet är att väcka intresse för det standardiseringsarbete som pågår. Ju fler företag som visar sitt intresse för att utnyttja standarder i sin informationshantering, desto bättre blir det för elnätsbranschen som helhet. Anmäl ditt intresse på vårt nyhetsbrev så […]