Gridbiz samarbetar med Elinorr

Gridbiz medverkar i framtagning av en prioriterad ICT-utvecklingsportfölj för Elinorr-förbundet.

Syftet är att hitta lämpliga vägar för Elinorr att fördjupa sitt samarbete mellan medlemsföretagen.

Målet är att kunna utnyttja modern och kostnadseffektiv teknik på ett innovativt sätt!