Gridbiz får uppdrag av Nettpartner ASGridbiz får uppdrag av Nettpartner AS

Gridbiz anlitas som rådgivare och lösningsarkitekter för Nettpartner AS byte av systemplattform avseende affärssystem och geografiskt projekteringsstöd.

Gridbiz blir strategisk rådgivare till Nettpartner AS i etableringen av en ny systemarkitektur för hela verksamheten.

Nettpartner är ett snabbväxande entreprenörsföretag i Norge. Företaget har mer än 500 anställda och har många norska elnätsbolag som kunder.

Målet är att stödja effektivt informationsutbyte med Nettpartners kunder men också att förbättra interna processer.