Gridbiz har startats för att hjälpa nätföretag utvecklas och klara lönsamheten. Det gör vi genom att fokusera på enbart på försörjningssektorerna (utilities) – och vara innovativa.

Vad gör Gridbiz unikt?

  • Vi kan nätföretagens affärsmodell, vi kan processerna och vi kan den senaste IT-tekniken
  • Därför kan vi göra skillnad – att gå från ord till handling

Låt Gridbiz bli er partner i er strategiska förändring!

Gridbiz is started to help network grid companies to further develop and be profitable. We do that solely focusing on the utilities industry – and being innovative.

So, what does Gridbiz unique?

  • We know the net grid company business model and we know the involved processes. We combine that with the latest IT technology trends that we also have knowledge in.
  • That is why we make a difference! To be able to go from words to action.

Let Gridbiz be a trusted partner in your strategic change management!

Gridbiz nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med innehåll från elbranschen där Gridbiz är med och påverkar.